Privacybeleid

We zijn blij met uw interesse in onze website We nemen de bescherming van uw privacy zeer ernstig. Hierna informeren wij u uitvoerig over de behandeling van uw gegevens

Aanduiden van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie van de gegevensverwerking op deze website is:

Haldon Clark Limited
Mellergasse 4 OG 21
1230 Wenen
Oostenrijk

De verantwoordelijke instantie beslist, alleen of in overleg met anderen, over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, contactgegevens, enz.).

Herroeping van uw toestemming om uw gegevens te verwerken

Sommige processen voor gegevensverwerking mogelijk zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn. Een herroeping van een reeds gegeven toestemming is op elk moment mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht via e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot op het moment van de herroeping de intrekking is gebeurd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende voor vragen i.v.m. gegevensbescherming is de Gegevensbeschermingsautoriteit van de Republiek Oostenrijk.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract automatisch verwerken aan uzelf of aan derden te laten verstrekken. Dit gebeurt in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.

Registratie op deze website

Om bepaalde functies te gebruiken, kunt u zich op onze website registreren. De verstrekte gegevens dienen uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of service. De informatie die tijdens de registratie verplicht is, moet volledig worden gegeven. Anders zullen we de registratie weigeren.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven tijdens de registratie.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG). Een herroeping van een reeds gegeven toestemming is op elk moment mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht via e-mail. De rechtmatigheid van de reeds gebeurde gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Wij bewaren de gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld gedurende de periode die u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor de aankoop en levering van goederen

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit in het kader van het contract noodzakelijk is. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders, leveranciers of logistieke bedrijven zijn. Een verdergaande overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toelaat.

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen, om uw verzoek te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG). Een herroeping van een reeds gegeven toestemming is op elk moment mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht via e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot op het moment van de herroeping is gebeurd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, blijven bij ons totdat u ons vraagt het om ze verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of als de opslag van uw gegevens niet meer nodig is. Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven ongewijzigd.

Opslagduur van bijdragen en opmerkingen

Bijdragen en commentaren, zoals IP-adressen, worden opgeslagen. De inhoud blijft op onze website staan totdat hij volledig wordt verwijderd of om wettelijke redenen moet worden verwijderd.

De opslag van de bijdragen en commentaren, vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG). Een herroeping van een reeds gegeven toestemming is op elk moment mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht via e-mail. De rechtmatigheid van de reeds gebeurde gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de herroeping.

Newsletter

Om onze newsletters te verzenden, hebben we een e-mailadres van u nodig. Om u persoonlijk te kunnen aanspreken, vragen we ook om uw naam. Deze informatie wordt vrijwillig gegeven. Het is noodzakelijk om het opgegeven e-mailadres te verifiëren en de nieuwsbrief te accepteren.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG).

De verzending van de newsletter en de bijbehorende prestatiemeting is gebaseerd op toestemming van de ontvangers op basis van Art. 6 Par. 1 lit. a, Art. 7 AVG en § 107 Par. 2 TKG en/of. van de wettelijke toestemming op basis van § 107 Par. 2 en 3 TKG. Het protocol van het registratieproces is gebaseerd op onze rechtmatige belangen in overeenstemming op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f AVG. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig newsletter-systeem dat onze zakelijke belangen dient en dat voldoet aan de verwachtingen van gebruikers en ons het bewijs van de toestemmingen mogelijk maakt.

Een herroeping van een reeds gegeven toestemming is op elk moment mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht via e-mail of u kunt zich ook via de link „”Afmelden” in de Newsletter afmelden. De rechtmatigheid van de reeds gebeurde gegevensverwerkingsprocessen wordt niet beïnvloed door de intrekking. We kunnen de ingevoerde e-mailadressen om het bewijs van voorafgaande toestemming te leveren op basis van onze rechtmatige belangen voor maximaal drie jaar opslaan voordat we ze verwijderen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om annulering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd. 

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons stuurt als websitebeheerder te beheren, gebruikt onze website een SSL of TLS-versleuteling. Daardoor zijn de gegevens die u via deze website invoert, voor anderen niet leesbaar. U herkent een versleutelde verbinding aan de "https: //"-adresbalk van uw browser en aan het slotpictogram in de browserbalk.

Gegevensveiligheid

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Toegang tot uw klantenaccount is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U moet uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk houden en het browservenster sluiten wanneer u stopt om met ons te communiceren, vooral als u uw computer met anderen deelt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindtoestel opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn ”Session-cookies”. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven daarentegen op uw toestel staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Talrijke webbrowsers kunnen worden geconfigureerd om cookies automatisch te verwijderen wanneer het programma wordt gesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagentje), vindt plaats op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor een technisch perfecte en soepele levering van onze diensten. Als er andere cookies worden geplaatst(bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en slaat de server automatisch informatie op, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Er gebeurt geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 Par. 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toelaat.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt "Cookies." Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindtoestel opslaat en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Informatie over uw gebruik van onze website, die door cookies wordt gegenereerd, wordt naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. Serverlocatie is meestal de VS.

Het plaatsen va cookies van Google Analytics gebeurt op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f AVG. Als exploitant van deze website hebben we een rechtmatig belang bij de analyse van het gedrag van de gebruikers op onze website en eventueel ook om reclame te optimaliseren.

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het garandeert dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkort voordat deze naar de Verenigde Staten worden verzonden. Er kunnen uitzonderingen bestaan, waarbij Google het volledige IP-adres naar een server in de Verenigde Staten verzendt en daar inkort. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslag uit te brengen over de website-activiteit en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Er gebeurt geen samenvoeging van het door Google Analytics verzonden IP-adres met andere Google-gegevens.

Het door uw webbrowser plaatsen van cookies kan worden verhinderd. Sommige functies op onze website kunnen hierdoor echter beperkt worden. U kunt op dezelfde manier het verzamelen van gegevens over uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres en daaropvolgende verwerking door Google, voorkomen. Dit is mogelijk door de browserplug-in te downloaden en te installeren die toegankelijk is via deze link.

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van Google.

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we met Google een contract voor contractverwerking afgesloten.

Onze website maakt gebruik van de ”demografische functie” van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te genereren die gegevens bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerd advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Het toewijzen van gegevens aan een bepaalde persoon is onmogelijk. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door over het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd het hoofdstuk "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

PayPal

Onze website maakt de betaling via PayPal mogelijk. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u met PayPal betaalt, worden de betalingsgegevens die u hebt ingevoerd, aan PayPal overgedragen.

De overdracht van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een AVG (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b AVG (verwerking om een contract na te komen). Een herroeping van een reeds gegeven toestemming is op elk moment mogelijk. Gegevensoverdrachten die voor een herroeping zijn gebeurd, blijven geldig.

Klarna

Onze website maakt de betaling via Klarna mogelijk. De aanbieder van deze betaaldienst is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Bij betaling met Klarna (Klarna-checkout-oplossing), verzamelt Klarna verschillende persoonsgegevens van u. Meer informatie vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van Klarna.

Klarna gebruikt cookies om daarmee de Klarna-checkout-oplossing te optimaliseren. Deze optimalisatie vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindtoestel opslaat. Cookies van Klarna blijven op uw toestel staan totdat u ze verwijdert. Meer informatie over het gebruik van Klarna-cookies vindt u hier.

De overdracht van uw gegevens naar Klarna is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een AVG (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b AVG (verwerking om een contract na te komen). Een herroeping van een reeds gegeven toestemming is op elk moment mogelijk. Gegevensoverdrachten die voor een herroeping zijn gebeurd, blijven geldig.

SOFORT Überweisung

Onze website maakt de betaling via 'SOFORT Überweisung' mogelijk. De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Met behulp van de procedure 'SOFORT Überweisung' ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen beginnen.

Bij betaling via „Sofort Überweisung" gebeurt er een overdracht van uw PIN en TAN aan de Sofort GmbH. De betalingaanbieder logt daarmee op uw online bankrekening in, controleert automatisch uw saldo en voert de overschrijving uit. Hierna volgt onmiddellijk een bevestiging van de transactie. Uw omzet, uw kredietlimieten het bestaan van andere accounts en hun saldo worden ook automatisch gecontroleerd na het inloggen.

Naast de PIN en de TAN bevat de mededeling aan Sofort GmbH ook betalingsgegevens en persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens omvatten voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Er is behoefte aan deze gegevensoverdracht om uw identiteit ondubbelzinnig te identificeren en fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens naar Sofort GmbH is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een AVG (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b AVG (verwerking om een contract na te komen). Een herroeping van een reeds gegeven toestemming is op elk moment mogelijk. Gegevensoverdrachten die voor een herroeping zijn gebeurd, blijven geldig.

Meer informatie over de betaling met SOFORT Überweisung vindt u hier.

stripe

Onze website maakt de betaling via Creditcard mogelijk. De aanbieder van deze betaaldienst is Stripe, Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, California 94107, USA. 

Als u met stripe betaalt, worden de betalingsgegevens die u hebt ingevoerd, aan stripe overgedragen.

De overdracht van uw gegevens naar stripe is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een AVG (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b AVG (verwerking om een contract na te komen). Een herroeping van een reeds gegeven toestemming is op elk moment mogelijk. Gegevensoverdrachten die voor een herroeping zijn gebeurd, blijven geldig.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van stripe. stripe is onder het Privacy-Shield-Verdrag gecertificeerd en geeft hierdoor de garantie dat het Europees gegevensbeschermingsniveau zal worden gerespecteerd.

Trusted Shops

Om het keurmerk van Trusted Shops en eventuele verzamelde beoordelingen weer te geven en de Trusted Shops-producten na het plaatsen van een bestelling aan te bieden aan kopers, is het Trusted Shops Trustbadge in deze website opgenomen.

Dit dient om onze rechtmatige belangen, die de overhand hebben in de context van een afweging van belangen, te beschermen in de optimale marketing van ons aanbod op grond van Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f AVG. De Trustbadge en de daarmee aangeboden diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Keulen.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijdstip van ophalen, verzonden hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en binnen zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de pagina automatisch overschreven.

Andere persoonsgegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, voor zover u ermee hebt ingestemd om na de voltooiing van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops-producten te kiezen of reeds voor het gebruik ervan werd geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

YouTube

Voor integratie en presentatie van video-inhoud maakt onze website gebruik van plug-ins van YouTube. De aanbieder van dit videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Bij een bezoek aan een pagina met een geïntegreerde YouTube-invoegtoepassing, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. YouTube kan hierdoor zien welke van onze pagina's u hebt bekeken.

YouTube kan uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen als u bent ingelogd op uw YouTube-account. Door vooraf uit te loggen heeft u de mogelijkheid dit te voorkomen.

Het gebruik van YouTube gebeurt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f AVG.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van YouTube.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AdWords is een online-advertentieprogramma. In het kader van het online-advertentieprogramma werken we met conversion-tracking. Na een klik op een door Google gerefereerde advertentie wordt er een cookie geplaatst voor conversion-tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindtoestel opslaat. Google AdWords-cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van gebruikers. Door de cookie kunnen Google en wijzelf herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via websites van de klanten van AdWords. Met Conversion-cookies worden de Conversion-statistieken voor AdWords-klanten die Conversion-Tracking gebruiken, opgemaakt. AdWords-klanten leren hoeveel mensen op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar de pagina's met een conversion-tracking-tag. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie die een persoonlijke identificatie van de gebruiker mogelijk maken. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Daarvoor moet de conversion-cookie in gebruikersinstellingen van de browser worden uitgeschakeld. Zo vindt er ook geen opname in de conversion-tracking-statistieken plaats.

De opslag van ”Conversion-cookies' gebeurt op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f AVG. Wij hebben als website-exploitant een rechtmatig belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de Gegevensbeschermingsbepalingen van Google.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Bing Ads

Onze website maakt gebruik van Bing Ads. De aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Bing Ads is een online-advertentieprogramma. In het kader van het online-advertentieprogramma werken we met conversion-tracking. Na een klik op een door Bing gerefereerde advertentie wordt er een cookie geplaatst voor conversion-tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindtoestel opslaat. Bing Ads-cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van gebruikers. Door de cookie kunnen Bing en wijzelf herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

Elke Bing Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via websites van de klanten van Bing Ads. Met Conversion-cookies worden de Conversion-statistieken voor Bing Ads-klanten die Conversion-Tracking gebruiken, opgemaakt. Bing Ads-klanten leren hoeveel mensen op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar de pagina's met een conversion-tracking-tag. Bing Ads-klanten ontvangen echter geen informatie die een persoonlijke identificatie van de gebruiker mogelijk maken. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Daarvoor moet de conversion-cookie in gebruikersinstellingen van de browser worden uitgeschakeld. Zo vindt er ook geen opname in de conversion-tracking-statistieken plaats.

De opslag van ”Conversion-cookies' gebeurt op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f AVG. Wij hebben als website-exploitant een rechtmatig belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van Microsoft. Microsoft is onder het Privacy-Shield-Verdrag gecertificeerd en geeft hierdoor de garantie dat het Europees gegevensbeschermingsniveau zal worden gerespecteerd.

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Bing Ads worden verzameld door op deze link te klikken en de instructies op de pagina te volgen. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert.

Laatst bekeken