Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online-shop zijn de volgende AV van toepassing.

2. Contracteren partijen, klantendienst

Het aankoopcontract wordt afgesloten met Haldon Clark Limited Meer informatie vindt u in ons Impressum. U kunt met onze klantenservice contact opnemen voor vragen, klachten en opmerkingen via E-mail of via het telefoonnummer +43 1 3649047.

3. Afsluiten van het contract

De presentatie van de producten in de online-winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar eerder een niet-bindende online-catalogus. Door op de bestelknop te klikken plaatst u een bindende bestelling van de goederen in het winkelwagentje. De bevestiging van ontvangst van de bestelling vindt onmiddellijk na verzending samen met de acceptatie van de bestelling plaats via een geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging is het aankoopcontract tot stand gekomen.
Tenzij u voor de betaalmethode SOFORT Überweisung hebt gekozen. Dan komt het contract tot stand op het moment van bevestiging van de betaalopdracht bij de betalingsdienstaanbieder.
Tenzij u voor de betaalmethode PayPal hebt gekozen. Dan komt het contract tot stand op het moment van bevestiging van de betaalopdracht bij de betalingsdienstaanbieder.
Tenzij u voor de betaalmethode Creditcard hebt gekozen. Dan komt het contract tot stand op het moment van bevestiging van de betaalopdracht bij de betalingsdienstaanbieder.
Tenzij u voor de betaalmethode Voorafbetaling hebt gekozen. Dan komt het contract tot stand op het moment van de creditering van het totale bedrag op de door ons vermelde rekening.
Tenzij u voor de betaalmethode Contante betaling hebt gekozen. Dan komt het contract tot stand op het moment van bevestiging van de betaalopdracht bij de betalingsdienstaanbieder.

De voorwaarde voor een effectieve afsluiting van het contract is altijd dat het bestelproces is voltooid wanneer de bestelling is geplaatst.

4. Leveringskosten

Naast de vermelde prijzen van de producten worden er ook nog leveringskosten aangerekend. U komt in de offerte meer te weten komen over het bedrag van de leveringskosten.

5. Betaling

De betaling gebeurt via SOFORT Überweisung, PayPal, creditcard, voorafbetaling of na factuur.

 • SOFORT Überweisung
  U betaalt zoals gewoonlijk via uw online-bankgegevens met PIN en TAN.
 • PayPal
  U betaalt het factuurbedrag via de online-aanbieder PayPal. U moet daar in principe geregistreerd zijn of u eerst registreren, u met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht bevestigen (behalve bij toegang als gast). U krijgt meer informatie tijdens het bestelproces.
 • Creditcard
  U betaalt het factuurbedrag met uw Visa, MasterCard of Maestro. De gegevens worden gecodeerd verzonden en er gebeurt geen opslag van uw creditcardgegevens op onze server. De afhandeling gebeurt via onze partner stripe.
 • Voorafbetaling
  Wanneer u voor voorafbetaling kiest, vermelden wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren de goederen na ontvangst van de betaling.

6. Zelfafhaling

Wil leveren alleen met verzending. Zelfafhaling van de goederen is helaas niet mogelijk.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling gebeurd is.

8. Transportschade

Als goederen met zichtbare transportschade worden geleverd, moet u dergelijke problemen zo snel mogelijk bij de leverancier melden en onmiddellijk contact met ons opnemen. Nalaten om een klacht in te dienen of om contact op te nemen heeft geen enkel gevolg voor uw wettelijke vorderingen, en in het bijzonder uw rechten i.v.m. garantie, en de handhaving ervan. U moet ons echter helpen om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of transportverzekering te laten gelden.

9. Informatie over de bedenktijd

Hieronder ontvangt u een informatie over de voorwaarden en de gevolgen van het wettelijke bedenktijd voor aankopen op afstand.

Informatie over de bedenktijd

Recht op bedenktijd

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw recht op herroeping moet u ons

Haldon Clark Limited
Mellergasse OG 21
1230 Wien
Österreich

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief verzonden per post, fax of e-mail) van het besluit om dit contract te herroepen, informeren. U kunt het modelformulier voor herroeping of enige andere ondubbelzinnige verklaring op onze website elektronisch invullen en indienen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen we u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping.

Om de termijn van de bedenktijd te respecteren, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de termijn van de bedenktijd.

Gevolgen van de herroeping

Als u het contract herroept, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het kiezen van een ander type levering dan de standaardlevering die wij aanbieden), uiterlijk binnen dertig dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen enkel geval worden de kosten van terugbetaling door ons in rekening gebracht.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de herroeping van dit contract. Deze termijn wordt gerespecteerd als u de goederen vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen.

Als u ons de ontvangen goederen niet of gedeeltelijk of alleen in een verslechterde toestand teruggeeft, moet u ons daarvoor een schadevergoeding betalen. Voor de beschadiging en afgeleide voordelen, moet u alleen een vergoeding betalen voor zover het gebruik of de beschadiging te wijten is aan een gebruik van de goederen, dat verder gaat dan een controle van de werking en de eigenschappen ervan. Onder ”Controle van de werking en de eigenschappen” wordt het testen en uitproberen van de respectieve goederen begrepen, zoals in commerciële relaties mogelijk en gebruikelijk is.

Einde van de informatie over de bedenktijd

10. Opslag van de tekst van het contract

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de AV ook hier op deze pagina bekijken en downloaden. U kunt uw vorige bestellingen in onze klanten-login bekijken.

11. Taal van het contract

De taal die voor het afsluiten van het contract ter beschikking staat is Duits.

12. Informatie op basis van de batterijwetgeving

Aangezien onze leveringen batterijen en accu's kunnen bevatten, zijn wij volgens de Wet op de Batterijen (BattG) verplicht u over het volgende te informeren: Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid, maar u bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen in te leveren. Gebruikte batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die, als ze niet op de juiste manier worden opgeslagen of verwijderd, het milieu of uw gezondheid kunnen schaden. Batterijen bevatten echter ook belangrijke grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel en kunnen worden gerecycled. U kunt de batterijen na gebruik aan ons teruggeven of ze in de directe omgeving (bijvoorbeeld in de winkels, de gemeentelijke ophaalpunten of in ons magazijn) gratis terugbrengen. De afgave in verkooppunten is beperkt tot eindgebruikers voor de gebruikelijke hoeveelheden en tot die gebruikte batterijen beperkt, die de distributeur als nieuwe batterijen in zijn assortiment heeft of had.

tonne

Het symbool van een doorkruiste vuilnisbak op wielen betekent dat u batterijen en accu's niet bij het huisvuil kunt weggooien. Onder dit icoon vindt u ook de volgende symbolen met de volgende betekenis:
Pb: De batterij bevat lood
Cd: De batterij bevat cadmium
Hg: De batterij bevat kwikzilver

Laatst bekeken