Vilkår

1. Gyldighedsområde

De følgende forretningsbetingelser gælder for alle ordrer via vores online shop.

2. Medkontrahent, kundeservice

Købsaftalen indgås med Haldon Clark Limited. Du kan finde flere oplysninger om os på udgiversiden. Du kan kontakte vores kundeservice angående spørgsmål, klager og henvendelser via e-mail eller ved at ringe til +43 1 3649047.

3. Kontraktens indgåelse

Præsentationen af varerne i Online-Shop repræsenterer ikke noget bindende tilbud, men et uforpligtende online katalog. Ved at klikke på bestillingsknappen afgiver du en bindende ordre på varerne i indkøbskurven. Bekræftelsen på modtagelsen af din ordre sker sammen pr. e-mail straks efter indsendelsen af ordren. Med denne ordrebekræftelse pr. e-mail indgås selve købekontrakten.Medmindre du har valgt betalingsmetoden SOFORT Überweisung. I så fald indgås købekontrakten under alle omstændigheder på det tidspunkt, hvor betalingsordren bekræftes af betalingstjenesteudbyderen.Medmindre du har valgt PayPal som betalingsmetode. I så fald indgås købekontrakten under alle omstændigheder på det tidspunkt, hvor betalingsordren bekræftes af betalingstjenesteudbyderen.Medmindre du har valgt kreditkort som betalingsmetode. I så fald indgås købekontrakten under alle omstændigheder på det tidspunkt, hvor betalingsordren bekræftes af betalingstjenesteudbyderen.Medmindre du har valgt forudbetaling som betalingsmetode. I så fald indgås købekontrakten under alle omstændigheder på det tidspunkt, hvor det samlede beløb krediteres den fra os angivne konto.Medmindre du har valgt kontant som betalingsmetode. I så fald indgås købekontrakten under alle omstændigheder på det tidspunkt, hvor betalingsordren bekræftes af betalingstjenesteudbyderen.

Betingelsen for en effektiv kontrakt indgåelse er altid, at bestillingsproceduren fuldstændig er afsluttet, når ordren så sendes afsted.

4. Forsendelsesomkostninger

Udover de angivne produktpriser påløber der forsendelsesomkostninger. Nærmere oplysninger om størrelsen på forsendelsesomkostningerne fås ved tilbuddene.

5. Betaling

Betaling udføres via SOFORT Überweisung, PayPal, kreditkort, forudbetaling eller faktura.

 • SOFORT Überweisung
  Du betaler som hidtil gennem din netbank og med din pin- og TAN-kode.
 • PayPal
  Du betaler fakturaens beløb via onlineudbyderen PayPal. Hvis du har valgt PayPal som betalingsmåde, skal du, for at kunne betale fakturabeløbet, være registreret hos PayPal eller registrere dig først og legitimere dig med dine adgangsoplysninger (undtagelse ved gæsteadgang). Yderligere informationer fås under bestillingsprocessen.
 • Kreditkort
  Du betaler fakturaens beløb med Visa, MasterCard eller Maestro. Dine data sendes krypteret og dine kreditkortoplysninger gemmes ikke på vores server. Behandlingen finder sted gennem vores partner Stribe.
 • Forudbetaling
  Hvis du vælger forudbetaling som betalingsmåde, angiver vi vores bankoplysninger i en separat e-mail og leverer varen efter modtagelse af betaling.

6. Selvafhentning

Vi leverer kun via postordre. Desværre er selvafhentning af en ordre ikke mulig.

7. Ejendomsforbehold

Indtil den fulde betaling af varen, forbliver den vores ejendom.

8. Transportskader

Leveres varer med indlysende transportskader, bedes du hurtigst muligt reklamere sådanne fejl hos udbringeren og kontakte os omgående. Undladelse af en reklamation eller kontakt har ingen konsekvenser for dine lovbestemte rettigheder og deres håndhævelse, især dine garantirettigheder. Men du hjælper os med at kunne gøre vores egne krav gældende over for fragtføreren hhv. transportforsikringen.

9. Fortrydelsesret

Nedenfor finder du instruktioner om kravene og konsekvenserne af den lovbestemte fortrydelsesret for forsendelsesordrer.

Fortrydelsesret

Tilbagekaldelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden fjorten dage.

Tilbageholdelsesfristen er fjorten dage fra den dato, hvor du eller en af dig opgivet tredjemand, der ikke må være transportøren, har taget den sidste vare i besiddelse.

For at udøve din tilbagekaldelsesret er du nødt til at informere os

Haldon Clark Limited
Mellergasse OG 21
1230 Wien
Østrig

ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. et med post afsendt brev, fax eller e-mail) om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt. Du kan også udfylde og indsende standardformularen for tilbagekaldelse eller en anden elektronisk og tydelig erklæring på vores websted. Hvis du har brugt dig af denne mulighed, sender vi dig en e-mail, der bekræfter modtagelsen af en sådan tilbagekaldelse.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af tilbagekaldelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du tilbagekalder denne kontrakt, skal vi refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra udgifter, der skyldes det faktum, at du har valgt en anden metode til levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering), straks og senest fjorten dage fra den dato, hvor meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt er modtaget hos os. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt; i intet tilfælde vil du blive opkrævet gebyr i forbindelse med denne tilbagebetaling.

Du skal tilbagesende eller tilbagelevere varerne straks til os og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om tilbagekaldelse af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage.

Vi bærer de direkte udgifter i forbindelse med tilbagesendelsen af varerne.

Hvis du ikke er i stand til at returnere de modtagne varer, måske kun delvist eller i en forværret tilstand, så skal du erstatte os for værdiforringelsen. Du skal kun betale kompensation for værdiforringelsen af varen og for eventuelle trukket anvendelse, såfremt brugen eller forringelsen skyldes håndtering af varen, der går ud over undersøgelsen af varens egenskaber og funktionalitet. 'Kontrol af egenskaber og funktionalitet' betyder test og afprøvning af de respektive varer, som det f.eks. også er muligt og sædvanlig at udføre i en detailbutik.

Ophævelse af fortrydelsesretten

10. Opbevaring af kontrakttekst

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig ordreinformationer, vores generelle betingelser og vilkår via e-mail. Du kan til en hver tid se og downloade vilkårene her på denne side. Dine tidligere bestillinger kan du se i vores kunde-login.

11. Kontraktsprog

Det tilgængelige sprog for indgåelse af kontrakten er tysk.

12. Bemærkning i henhold til batteriloven

Da vores forsendelser kan indeholde batterier og genopladelige batterier, er vi i henhold til batteriloven (BattG) forpligtet til at informere dig om følgende: Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffald, men i stedet er du juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier og genopladelige batterier. Brugte batterier kan indeholde forurenende stoffer. Når de ikke opbevares eller bortskaffes korrekt, kan deres indhold skade miljøet eller dit helbred. Men batterier indeholder også vigtige og genbrugelige råvarer som jern, zink, mangan eller nikkel. Du kan enten returnere de brugte batterierne til os, eller du kan returnere dem gratis i din umiddelbar nærhed (f.eks. butikker, fælles opsamlingssteder eller vores forsendelseslager). Aflevering af brugte batterier i en butik er dog begrænset til de sædvanlige mængder for slutbrugere, som distributøren selv bærer eller har med som nye batterier i sit sortiment.

tonne

Symbolet med det overstregede skraldespand betyder, at batterier og genopladelige batterier ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Under dette symbol finder du også følgende symboler med følgende betydninger:

Pb: batteriet indeholder bly
Cd: batteriet indeholder cadmium
Hg: batteriet indeholder kviksølv

Set