Tilbagekaldelsesret

Fortrydelsesret

Tilbagekaldelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden fjorten dage.

Tilbageholdelsesfristen er fjorten dage fra den dato, hvor du eller en af dig opgivet tredjemand, der ikke må være transportøren, har taget den sidste vare i besiddelse.

For at udøve din tilbagekaldelsesret er du nødt til at informere os

Haldon Clark Limited
Mellergasse OG 21
1230 Wien
Østrig

ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. et med post afsendt brev, fax eller e-mail) om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt. Du kan også udfylde og indsende standardformularen for tilbagekaldelse eller en anden elektronisk og tydelig erklæring på vores websted. Hvis du har brugt dig af denne mulighed, sender vi dig en e-mail, der bekræfter modtagelsen af en sådan tilbagekaldelse.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af tilbagekaldelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du tilbagekalder denne kontrakt, skal vi refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra udgifter, der skyldes det faktum, at du har valgt en anden metode til levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering), straks og senest fjorten dage fra den dato, hvor meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt er modtaget hos os. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt; i intet tilfælde vil du blive opkrævet gebyr i forbindelse med denne tilbagebetaling.

Du skal tilbagesende eller tilbagelevere varerne straks til os og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om tilbagekaldelse af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage.

Vi bærer de direkte udgifter i forbindelse med tilbagesendelsen af varerne.

Hvis du ikke er i stand til at returnere de modtagne varer, måske kun delvist eller i en forværret tilstand, så skal du erstatte os for værdiforringelsen. Du skal kun betale kompensation for værdiforringelsen af varen og for eventuelle trukket anvendelse, såfremt brugen eller forringelsen skyldes håndtering af varen, der går ud over undersøgelsen af varens egenskaber og funktionalitet. 'Kontrol af egenskaber og funktionalitet' betyder test og afprøvning af de respektive varer, som det f.eks. også er muligt og sædvanlig at udføre i en detailbutik.

Ophævelse af fortrydelsesretten

Set